Cursussen & Trainingen

Buiten de beroepsopleidingen om is het aanbod voor bij- en nascholing op het gebied van psychodiagnostiek beperkt. Om deze reden organiseert Captum cursussen en trainingen op postmaster niveau voor collega’s die hun kennis van de psychologische diagnostiek willen vergroten. Eens per jaar bieden we bijvoorbeeld een meerdaagse geaccrediteerde cursus psychodiagnostiek op een buitenlocatie, bijvoorbeeld in de Belgische Ardennen. Daarnaast is het mogelijk om incompany trainingen te verzorgen over diverse actuele onderwerpen in de psychodiagnostiek, zoals persoonlijkheidsdiagnostiek, diagnostiek van intelligentie en cognitieve functies en interpretatie van diverse diagnostische methoden en modellen. Ook is er een mogelijkheid voor online cursussen en webinars in combinatie met de mogelijkheid voor supervisie en intervisie om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.

 

Binnen Captum-Connectoom worden jaarlijks 4 workshops georganiseerd over uiteenlopende thema’s op het gebied van de psychodiagnostiek. Voor leden van het expertisenetwerk zijn deze geaccrediteerde workshops vrij toegankelijk.