Captum biedt supervisie aan psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog en GZ-psychologen in opleiding tot specialist, zowel voor de differentiaties Kind en Jeugd als Volwassenen en Ouderen. De supervisies worden groepsgewijs aangeboden met twee supervisoren en maximaal vijf deelnemers. De supervisie kan zowel via een online video verbinding als face-to-face worden aangeboden. We maken gebruik van een vaste locatie in Berkel-Enschot of huren ruimte op centraal gelegen plekken, zoals in de stationshal van station ’s-Hertogenbosch. Bij voldoende belangstelling zijn er ook mogelijkheden op andere plaatsen in het land, doorgaans nabij het centraal station. Wij verzorgen ook graag een supervisiereeks op locatie binnen de instelling, bijvoorbeeld ten behoeve van deskundigheidsbevordering.

 

Tijdens de supervisie wordt er zoveel mogelijk casus overstijgend en thematisch gewerkt vanuit klinisch psychologische en neuropsychologische inzichten. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: samenwerking met collega’s van andere specialismen, de aanvraaganalyse, hypothesevorming en differentiaaldiagnostiek, symptoomvaliditeit, verantwoord klinisch redeneren, interpretatie van diverse klinisch psychologische en neuropsychologische tests, rapportage en terugkoppeling, dimensionele en functionele diagnostiek van persoonlijkheid en psychopathologie et cetera. Deze thema’s worden besproken aan de hand van casuïstiek van de deelnemers. Vanzelfsprekend is ook altijd ruimte voor inbreng van actuele casuïstiek door de deelnemers. 
We gebruiken literatuur, videofragmenten, Ted talks et cetera, ter ondersteuning van de supervisie.