PUBLICATIES Paul van der Heijden

Zie ook researchgate

 

Psychologische tests en handleidingen

 • Rossi Gina, Debast Inge, Berghuis Han, Ingenhoven Theo, van der Heijden Paul & Morey Leslie. (2019). LPFS-SR-NL; Nederlandstalige vertaling van de Niveaus van persoonlijkheidsfunctioneren zelfrapportage schaal (Level of Personality Functioning Scale‐Self Report; LPFS‐SR) van Morey, L.C. (2017).
 • Van der Heijden, P.T., Ingenhoven, T., Berghuis, J.G., Rossi, G.M.P. (2014). Personality Inventory for DSM-5. Nederlandse Vertaling. Amsterdam: Boom testuitgevers.
 • Van der Heijden, P., Derksen, J., Egger, J., Rossi, G., Laheij, M. & Bögels, T. (2013). Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form. Handleiding voor afname, scoring en interpretatie. Nijmegen: PEN Test Publisher.
 • Egger, J.I.M., Van der Heijden, P.T., Derksen, J.J.L., & Kuijper, H. (2012). Shedler – Westen Assessment Procedure: Authorized Dutch adaptation (SWAP 200 – NL). Venray: Vincent van Gogh Institute.

 

Boeken en boekhoofdstukken

 • Berghuis, H., Franken, K. & Van der Heijden, P.T. (2020). Diagnostiek. In: (Verbraak, Visser, Muris, & Hoogduin). Handboek GZ-psychologie. Amsterdam: Boom uitgevers.
 • Van der Heijden, P.T., Hendriks, M.P.H. & Grootens, K.P. (2019). Betrouwbaarheid van diagnostiek. Het klinisch oordeel en gebruik van instrumenten. Houten: AccreDidact.
 • Witteman, C., Heijden van der, P.T., & Claes, L. (2018). Clinical Assessment: Psychodiagnostic Decision Making. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Witteman,C., Claes,L., & van der Heijden, P. (2017). Psychodiagnostische besluitvorming: Deskundig oordelen in de klinische praktijk. Utrecht: de Tijdstroom.  
 • Hendriks, M.P.H. en Van der Heijden, P.T. (2016). Intelligentie. Inleiding in de persoonlijkheidspsychologie. Barelds, D. & Dijkstra, P. (eds). Amsterdam: Boom.
 • Witteman, C., Heijden van der, P.T., & Claes, L. (2014). Psychodiagnostiek. Het onderzoeksproces in de praktijk. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Van der Heijden, P.T. (2013). Integrative assessment of personality and psychopathology: a validation study with the MMPI-2-RF. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ipskamp drukkkers: Enschede.

 

Nederlandstalige professionele artikelen

 • Van der Heijden, P.T., Hendriks, M.P.H., Witteman, C.L.M. & Egger, J.I.M. (in druk).  Transdiagnostische modellen voor de diagnostiek van psychische stoornissen: implicaties voor de psychologen opleiding. De Psycholoog.
 • Koster, N., Van der Heijden, P.T., Laceulle, O. & Van der Aken, M.A.G. (2020). Een Vernieuwende blik op persoonlijkheidsproblematiek bij jongeren: van traditionele hokjes naar dimensioneel denken. Kind en Adolescent. 41:31–49, https://doi.org/10.1007/s12453-019-00230-7
 • Cissen- Van Heugten, W.H.J.M.; Lagerveld, S.E.; Van der Heijden, P.T., Groenendaal, E. & Van de Pol, P. (2019). Antwoord aan Besselink e.a. (reactie op Cissen- Van Heugten, W.H.J.M.; Van der Heijden, P.T., Slaats, I. & Lagerfeld, S.E. (2019). Tijdschrift voor Psychiatrie, 61, 664.
 • Cissen- Van Heugten, W.H.J.M.; Van der Heijden, P.T., Slaats, I. & Lagerfeld, S.E. (2019). Sneller herstel van arbeidsparticipatie bij samenwerking van specialistische ggz en UWV; een pilotstudie Tijdschrift voor psychiatrie, 61, 326 – 333
 • Hendriks, M.P.H., Van der Heijden, P.T., Van Dijk, M., Ruiter, S. & Van der Vlugt, H. (2019). De Wechsler intelligentietest voor kinderen 5e editie: WISC-V. Neuropraxis, https://doi.org/10.1007/s12474-019-00224-4
 • Walvoort, S., Van der Heijden, P.T., Kessels, R.P.C. & Egger, J.I.M. (2017). Cognitieve stoornissen door jarenlang alcoholgebruik of door acuut stoppen met drinken bemoeilijken diagnostiek en behandeling. Verslaving, 2, 124-134.
 • Walvoort, S., Van der Heijden, P.T., Kessels, R.P.C. & Egger, J.I.M. (2017). Neurocognitive stoornissen door alcohol. De Psycholoog, 52, 10, 10-18.
 • Krebs, R., Ewalds, A.L., Van der Heijden, P.T., Penterman, E.J.M. & Grootens, K.P. (2017). Bevlogenheid en burn-out in relatie tot persoonlijkheid en context bij AIOS sen psychiatrie: een verkennend onderzoek. Tijdschrift voor Psychiatrie, 59, 87 - 93
 • Hendriks, M.P.H., & van der Heijden, P.T. (2016). Symptoomvaliditeit: De achilleshiel van de neuropsychologische diagnostiek. Letsel & Schade, 3,6-14.
 • Van der Heijden, P.T., van Ee, E., & Grootens, K.P. (2016). Recht op ROM? Recht op privacy: ROM-gegevens zijn medische gegevens. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58, 818-820.
 • Van der Heijden, P.T. & Derksen, J.J.L. (2015). Wetenschappelijke studie naar de subjectieve ervaring van de geest. Een interview met Mark Solms. GZ-psychologie (7), 6-11.
 • De Weerdt, M., Van der Heijden, P.T., Steenhaut, P. & Rossi, G.M.P. (2015). De Nederlandstalige vernieuwde en verkorte versie van de MMPI-2, de Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form: een geheel nieuwe test of niet? Tijdschrift Klinische Psychologie, 45, 44 - 61.
 • Heijden, P. van der, & Struik, A. (2014). Helping Young People Early. Vroege interventie bij jongeren met borderline persoonlijkheidsstoornis. Interview met Andrew Chanen en Christel Hessels. GZ-psychologie (4), 20-23.
 • Van Aken, M.A.G., Hessels, C., Heijden, P.T. van der (2013). Persoonlijkheid van adolescenten: normale ontwikkeling en pathologie. Kinder & Jeugd Psychotherapie (4), 19-31.
 • Van Aken, M.A.G., Hessels, C., Heijden, P.T. van der (2013). Persoonlijkheid van adolescenten: normale ontwikkeling en pathologie. De Psycholoog, 48 (3), 48-56.
 • Heijden, P. van der, Hessels, C. & Visser, C. (2013). Een krakkemikkige oplossing voor een niet-bestaand probleem. Reactie op het voorstel van de Stuurgroep Artikel 14. Tijdschrift voor Psychotherapie, 39 (2), 116-119.
 • Heijden, P. van der, & Derksen, J.J.L. (2011). The personality who houses the symptom. Interview met Drew Westen. GZ-psychologie (2), 6-9.
 • Oprel, D., Heijden, P.T. van der, Dijk, D. van & Norden, A. van (2010). Veerkracht en het vermogen tot verandering. Verslag van het internationaal congres van ISSPD, New York, 21-23 augustus 2009. Tijdschrift voor psychotherapie, 36, 133-138.
 • Heijden, P.T. van der, Bos, P. van den, Mol, B.A.W., & Kessels, R.P.C. (2010). Validiteit van de WAIS-III-factor structuur in een steekproef ambulante psychiatrie: de factor indexen als beste getest. GZ-psychologie (4), 34-41.
 • Heijden, P.T. van der, Egger, J.I.M. & Derksen, J.J.L. (2009). De MMPI-2 Restructured Form: een nieuwe standaard in de psychologische diagnostiek? GZ-psychologie, 1, 12 -18.
 • Heijden, P. T. van der, Egger, J. & Derksen, J. (2009). De ballade van de psychotherapeutische diagnostiek. Reactie op Hafkenscheid. Tijdschrift voor Psychotherapie, 35, 67-74.
 • Heijden, P. van der, Derksen, J. & Egger, J. (2008). Psychotherapeutische diagnostiek: naar een constructieve alliantie. Tijdschrift voor Psychotherapie (34), 294-303.
 • Heijden, P. van der, Egger, J. & Derksen, J. (2008). Psychotherapeutische diagnostiek revisited: Dupliek op de repliek van Jan Jaspers. Tijdschrift voor Psychotherapie, (35), 379-386.
 • Derksen, J., Egger, J. & Van der Heijden, P. (2008). Misverstanden en mythes: Van oude misverstanden en stormen die voorbijgaan. [Een reactie op het misverstand door Verbraak, Directieve therapie 2007, 27(3), 205-207.] Directieve therapie, 28, 66-74.
 • Heijden, P. van der, Egger, J. & Derksen, J. (2007). Chirurgische ingrepen in de MMPI-2: Komt de patiënt versterkt uit de narcose? De Psycholoog, 42, 589-597.
 • Heijden, P.T. van der, (2002). De WAIS-III als diagnostisch instrument bij patiënten met traumatisch hersenletsel. Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie, 5, 6-9.
 • Heijden, Paul van der (2000) Cliënten maken zich sterk voor empowerment. In de Roos, 3, 6-8.
 • Heijden, Paul van der (1999) Lichtpunt voor depressieve cliënten: Arnhem heeft nieuwe therapie tegen winterblues. In de Roos, 8, 4-5.

 

Internationale wetenschappelijke publicaties

 • Langwerden, R.J., Van der Heijden, P.T., Egger J.I.M, & Derksen, J.J.L. (2020) Robustness of the maladaptive personality plaster: An investigation of stability of the PSY-5-r in adults over 20 years. Journal of Personality Assessment, 1-6, https://doi.org/10.1080/00223891.2020.1729772
 • Lie Sam Foek-Rambelje, K.P., Van der Heijden, P.T., Berix, A.A.M. & Egger, J.I.M. (2020). Factor Structure of the Dutch Language Version of the Shedler-Westen Assessment Procedure (SWAP). European Journal of Psychological Assessment. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000542
 • Koster, N. Laceulle, O.M., Van der Heijden, P.T., Klimstra, T., De Clerq, B. Verbeke, L. De Caluwé, E. & Van Aken, M.A.G. (2020). A psychometric evaluation of a reduced item version of the PID-5 in clinical and non-clinical adolescents. European Journal of Psychological Assessment. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000552
 • Roelofs, R.L., Wingbermühle, E., Van der Heijden, P.T., Jonkers, R., De Haan, M., Kessels, R.P.C., & Egger, J.I.M. (2019). Personality and Psychopathology in Adults with Noonan Syndrome. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings https://doi.org/10.1007/s10880-019-09659-7
 • Koster, N., Laceulle, O.M., Van der Heijden, P.T., De Clercq, B. & Van Aken, M.A.G. (2018). Trajectories of change in symptom distress in a clinical group of late adolescents: The role of maladaptive personality traits and relations with parents. Personality and Mental Health, DOI 10.1002/pmh.1416.
 • De Page, L., Van der Heijden, P.T., De Weerdt, M., Egger, J.I.M., & Rossi, G. (2018). Differentiation between defensive personality functioning and psychopathology as measured by the DSQ-42 and MMPI-2-RF. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 2018, 18, 3, 331-343
 • De Caluwé, E., Verbeke, L., Van Aken, M.A.G., Van der Heijden, P.T., & De Clercq (2018).
 • The DSM-5 Trait Measure in a Psychiatric Sample of Late Adolescents and Emerging Adults: Structure, Reliability, and Validity. Journal of Personality Disorders, 32, 1-18, 2018
 • Berghuis, H., Ingenhoven, T.J.M., Van der Heijden, P.T., Rossi, G.M.P, Schotte, C.K.W. (2017). Assessment of Pathological Traits in DSM-5 Personality Disorders by the DAPP-BQ: How Do These Traits Relate to the Six Personality Disorder Types of the Alternative Model? Journal of Personality Disorders, 31, 1-22.
 • Van Aken, L., Van der Heijden, P.T., Oomens, W., Kessels, R.P.C., & Egger, J.I.M. (2017). Predictive Value of Traditional Measures of Executive Function on Broad Abilities of the Cattell–Horn–Carroll Theory of Cognitive Abilities. Assessment, 1–11, DOI: 10.1177/1073191117731814
 • Van Dijk, M.J.A.M., Claassen, T., Suwartono, C., Van der Veld, W., Van der Heijden, P.T. & Hendriks, M.P.H. (2017). Evaluating WAIS–IV structure through a different psychometric lens: structural causal model discovery as an alternative to confirmatory factor analysis. The Clinical Neuropsychologist, DOI:10.1080/13854046.2017.1352029
 • Van der Sterren-Kusters, W.J.C., Van der Heijden, P.T., & Egger, J.I.M. (2017). Psychometric Properties of the dutch anxiety change expectancy scale (ACES-NL). International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 2, 189-198
 • Walvoort, S.J.W., van der Heijden, P.T., Kessels, R.P.C., & Egger, J.I.M. (2016).   Measuring illness insight in patients with alcohol-related cognitive dysfunction using the Q8 questionnaire: A validation study. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 12, 1609—1615. doi: 10.2147/NDT.S104442. PMID 27445476
 • Walvoort, S.J.W., Heijden, P.T. van der, Wester, A.J., Kessels, R.P.C. & Egger, J.I.M. (2016). Self-awareness of cognitive dysfunction: Self-reported complaints and cognitive performance in patients with alcoholinduced mild or major neurocognitive disorder. Psychiatry Research, 245, 291-296. doi: 10.1016/j.psychres.2016.08.007
 • Verbeke, L., De Clercq, B., Van der Heijden, P.T., & Van Aken, M.A.G. (2015). The relevance of Schizotypal traits for Understanding Interpersonal Functioning in adolescents with psychiatric problems. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 12, DOI:10.1037/per0000163
 • Van Aken, L., van der Heijden, P. T., van der Veld, W. M., Hermans, L., Kessels, R. P., & Egger, J. I.  (2015). Representation of the Cattell–Horn–Carroll Theory of Cognitive Abilities in the Factor Structure of the Dutch-Language Version of the WAIS-IV. Assessment, DOI:1073191115607973.
 • Alebeek, A., Van der Heijden, P.T., Hessels, C., Thong, M. S.Y., & Van Aken, M.A.G. (2015).  Comparison of three questionnaires to screen for Borderline Personality Disorder in adolescents and young adults. European Journal of Psychological Assessment. DOI: 10.1027/1015-5759/a000279
 • Van Aken, L., Kessels, R.P.C., Wingbermühle, E., Wiltink, M., Heijden van der, P.T. & Egger, J.I.M. (2014).  Exploring the Incorporation of Executive Functions in Intelligence Testing: Factor Analysis of the WAIS-III and Traditional Tasks of Executive Functioning. International Journal of Applied Psychology , 4, 73-80.
 • Van der Heijden, P.T., Egger, J.I.M., Rossi, G.M.P., Van der Veld, W.M.  & Derksen, J. J. L.
 • (2013). Personality and Psychopathology: Mapping the MMPI-2-RF on Cloninger’s Psychobiological Model of Personality.  Assessment, 20(5) 576–584.
 • Van der Heijden, P.T., Rossi, G.M.P., Van der Veld, W.M., Derksen, J. J. L. & Egger, J.I.M (2013). Personality and psychopathology: Higher order relations between the Five Factor Model of personality and the MMPI–2 Restructured Form. Journal of Research in Personality, 47, 572–579.
 • Van der Heijden, P. T., Egger, J. I. M., Rossi, G., Grundel, G. & Derksen, J. J. L. (2013).
 • The MMPI–2– Restructured Form and the standard MMPI–2 Clinical scales in relation to DSM–IV. European Journal of Psychological Assessment, 29, 182-188.
 • Van der Heijden, P., Van den Bos, P., Mol, B. & Kessels, R.P. C. (2013): Structural
 • Validity of the Dutch-Language Version of the WAIS-III in a Psychiatric Sample, Applied Neuropsychology: Adult, 20(1), 41-46.
 • Van der Heijden, P. T., Egger, J. I. M., Rossi, G.  & Derksen, J. J. L. (2012). Integrating
 • psychopathology and personality disorders conceptualized by the MMPI-2-RF and the MCMI-III:A structural validity study. Journal of Personality Assessment, 94, 345-357.
 • Van der Heijden, P. T., Egger, J. I. M. & Derksen, J. J. L. (2010) Comparability of Scores on the MMPI-2-RF Scales Generated with the MMPI-2 and MMPI-2-RF Booklets. Journal of Personality Assessment, 92, 254-259.
 • Van der Heijden, P. T., Egger, J. I. M. & Derksen, J. J. L. (2008). Psychometric Evaluation of the MMPI-2 Restructured Clinical Scales in Two Dutch Samples. Journal of Personality Assessment, 90, 456 – 464.
 • Van der Heijden, P. & Donders, J. (2003). Confirmatory Factor Analysis of the WAIS–III in Patients with Traumatic Brain Injury. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 25, 59-65.
 • Van der Heijden, P. & Donders, J. (2003). WAIS–III Factor Index Patterns after Traumatic Brain Injury. Assessment, 10, 115-122.