Home » Spelregels Supervisie

Spelregels Supervisie

Afspraken rondom privacy en gebruik van de portal van de website van Captum

Wij hechten sterk aan het recht op privacy van de supervisanten en de cliënten die zij bij ons in supervisie bespreken. Om deze reden hebben we een aantal voorwaarden opgesteld betreffende de deelname aan supervisiesessies, het bespreken van casuïstiek en het delen van  gegevens binnen de supervisiecontext.

 

  • De supervisie wordt in groepjes van maximaal 4 supervisanten aangeboden. Er zijn altijd twee supervisoren; daarmee is de verhouding altijd één supervisor per twee supervisanten. De sessies duren 60 minuten, waarbij we de supervisanten vragen om vooraf casuïstiek te delen en eventueel literatuur voor te bereiden zodat er tijdens de direct kan worden ingezoomd op de vraag of het thema van de supervisant. Individuele (tussentijdse) sessies zijn mogelijk in overleg.

 

  • Het is nadrukkelijk niet toegestaan om informatie van medesupervisanten of de door hen besproken cliënten te delen met mensen buiten het supervisiecontact.

 

  • Supervisie kan face to face plaatsvinden op locatie of via een beveiligde (encrypted) videoverbinding. De videoverbinding zal door de supervisoren tot stand worden gebracht.

 

  • De supervisant is er – indien nodig – voor verantwoordelijk om een voldoende geïnformeerde toestemming te vragen aan de betreffende cliënt(e) of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger voor het bespreken van zijn of haar problematiek of hulpvraag in de supervisie. Dit gebeurt in de vorm van een geanonimiseerd vignet  met voor de probleemstelling uitsluitend relevante achtergrondgegevens.

 

  • Ten behoeve van de voorbereiding door de supervisor en de overige deelnemers tijdens groepssupervisie is het mogelijk om vooraf informatie over de casus te uploaden in een daartoe beschikbare map via de portal van de website van Captum-Connectoom. Alleen de  supervisoren en supervisanten uit de eigen groep hebben toegang tot deze online map. Zij krijgen een melding via email zodra een van de groepsgenoten of een van de supervisoren een bestand heeft geplaatst.

 

  • De map is gelokaliseerd in een goed beveiligde omgeving op een server in Nederland. Gegevens worden maximaal één week in deze map bewaard na het moment van uploaden. Daarna worden alle gegevens in de map automatisch verwijderd. Gegevens kunnen op eigen initiatief ook eerder worden verwijderd. Supervisoren en overige deelnemers aan de groep kunnen de geplaatste informatie niet downloaden uit de map.

 

  • Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om gegevens te uploaden die direct verwijzen naar de identiteit van de cliënt of casus die men wil bespreken. Dat wil zeggen dat er geen naam/geboortedatum en adresgegevens mogen worden geüpload en dat het gebruik van  beschrijvende gegevens die mogelijk kunnen verwijzen naar de identiteit van de cliënt(e) zoveel mogelijk zal worden beperkt. Enkel relevante gegevens voor de vraag van de supervisant en/of de probleemstelling van de betreffende casus mogen vooraf worden geüpload in deze map. Bij herhaalde nalatigheid op dit punt zal een melding worden gemaakt bij de praktijkopleider en zal de supervisie worden beëindigd.

 

  • Het is niet toegestaan om filmmateriaal of geluidsfragmenten voorafgaand aan de supervisiesessie te uploaden in de portal. Voor het gebruik van filmmateriaal of geluidsopnamen moet vooraf expliciet toestemming worden gevraagd aan de betreffende cliënt(e) of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Dit materiaal kan tijdens de supervisie worden getoond via de eigen laptop of middels een mobile device op een aanwezige computer en eventueel beamer.

 

  • Een andere mogelijkheid om informatie te delen ter voorbereiding op de supervisie is om deze te uploaden via Siilo. Siilo is een messenger app speciaal voor medische beroepen en is alleen toegankelijk voor personen met een BIG registratie. Je kunt de app downloaden in de app store. Na downloaden kun je registreren met je telefoonnummer, naam en BIG registratie nummer. Wij maken vervolgens een app-groep aan binnen Siilo, waarmee we veilig informatie kunnen uitwisselen. Alle informatie wordt volledig versleuteld verzonden en opgeslagen. De berichten en foto’s worden apart gehouden van andere informatie op je telefoon. Foto’s komen bijvoorbeeld niet automatisch bij je andere foto’s terecht maar worden binnen Siilo in een beveiligde digitale kluis bewaard en na 30 dagen automatisch verwijderd. Om toegang te krijgen tot Siilo dien je een  5 cijferige toegangscode of vingerafdruk in te voeren. Meer informatie is hier te vinden.

 

 

Delen van relevante literatuur

Supervisoren en supervisanten kunnen relevante literatuur uploaden in de portal van de website van Captum. Captum zal zorgdragen voor de afdracht van vergoedingen voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

 

 

Taken en verantwoordelijkheden

Voor wat betreft de rol, taken en verantwoordelijkheden van de supervisor sluiten wij ons aan bij wat de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog daarover schrijft (‘Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoog-specialist’, editie 3 september 2019; zie website FgzPt). De supervisor heeft een taak in het begeleiden en aanleren van specifiek omschreven professionele verrichtingen. Hij of zij houdt zich binnen de opleiding vooral bezig met de vakinhoudelijke kennis, het persoonlijk ontwikkelingsproces en de professionele ontwikkeling van de opleideling in relatie tot het werk. De thema’s in de supervisie zijn in principe cliënt overstijgend en niet enkel van toepassing op één enkele cliënt. Daarmee draagt de supervisor ook geen verantwoordelijkheid voor de diagnostiek, indicatiestelling of behandeling van een in de supervisie besproken casus. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de supervisant zelf en zijn of haar werkbegeleider.