Ontwikkelingen in de transdiagnostische psychodiagnostiek

15 september 2020

Een integratie van het klinisch psychologisch en neuropsychologisch perspectief

 

Inleiding

De categorale classificaties van psychische stoornissen volgens DSM-5 zijn onderwerp van ernstige kritiek. Het op deze wijze classificeren van psychische stoornissen is onbetrouwbaar, werkt stigmatiserend, biedt geen inzicht in de mogelijke oorzaken van stoornissen en geeft onvoldoende richting aan behandeling. Om deze redenen winnen dimensionele en zogenaamde transdiagnostische modellen van persoonlijkheid en psychopathologie aan populariteit. Dergelijke modellen bouwen op een sterke empirische en theoretische traditie, zijn goed toepasbaar in de klinische praktijk en bieden een integratie van het klinisch psychologisch en neuropsychologisch perspectief.

 

Inhoud symposium

In dit symposium staat een dimensionele, transdiagnostische benadering van psychische stoornissen centraal.  Deze benadering wordt belicht vanuit een filosofisch, klinisch psychologisch en neuropsychologisch perspectief. Naast theoretische verdieping is er aandacht voor de klinische toepassing door casuïstiekbesprekingen.

Programma - 15 september 2020

10.00 – 10.30 Inleiding dr. Marc Hendriks
10.30 – 11.15 ‘Jezelf zijn’ met een DSM-diagnose, hoe doe je dat? dr. Roy Dings
11.30 – 12.15 ‘Een dimensionele benadering van persoonlijkheid en psychopathologie: de Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP) als breed gedragen alternatief voor DSM-5’ dr. Paul van der Heijden
12.15 - 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 Klinische toepassing en casusconceptualisatie: uitwerking van het alternatieve model voor persoonlijkheidsstoornissen. dr. Hilde de Saeger
14.30 – 15.15 Etiologische en pathofysiologische psychologische modellen voor het ontstaan van comorbiditeit. prof. dr. Ernst Koster
15.30 – 16.30 Klinische toepassing en casus conceptualisatie: uitwerking van een voorbeeldcasus aan de hand van de functionele domeinen van het RDoC. drs. Mike van Kessel
16.30 - 17.00 Discussie, vragen & afsluiting

Coronamaatregelen

Voor dit symposium zijn alle voorzorgsmaatregelen getroffen, om volledig volgens de richtlijnen van het RIVM deel te kunnen nemen. Dit geldt voor zowel het programma als de lunch.

Locatie & adres:

Herberg Den Hemel.

Goirlesedijk 2A

5081 HG Hilvarenbeek

 

Gratis parkeren

Plan hier je route

Kosten en accreditatie

Deelname kost €190,- euro (inclusief btw) per persoon, inclusief lunch. Accreditatie aangevraagd voor 6 punten bij de FGzPt en VGCt.

Inschrijfformulier